กลุ่มผ้าฝ้ายไหมบาติก

กลุ่มผ้าฝ้ายไหมบาติก

กลุ่มผ้าฝ้ายไหมบาติก

ติดต่อ : คุณประวัติ โรจนสุ

โทร : 053 771383, 01 3663561

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 12 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2544

อาชีพหลัก

ทำผ้าบาติก

สินค้าโอทอป