ทุเรียนทอดเจ้โง้ว

ทุเรียนทอดเจ้โง้ว

ทุเรียนทอดเจ้โง้ว

ติดต่อ : นางสุลักขณา ทิพย์

โทร : 086-0088147, 086- 1464577, 080-6399642

ข้อมูลทั่วไป

ทุเรียนทอดอบกรอบ

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2535
โดยเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน

สินค้าโอทอป