ร้านบ้านดินสอพอง

ร้านบ้านดินสอพอง

ร้านบ้านดินสอพอง

ติดต่อ : คุณสุภาวดี บุตรลอ

โทร : 086 5639556, 081 8531195, 084 5999248, 036 413697

ข้อมูลทั่วไป

ดินสอพองผสมสมุนไพร

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2545 สมาชิกเริ่มแรกเป็นนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 15-20 คน จำนวน 4 รุ่น พัฒนาจนได้เป็นพนักงาน ร่วมกับแม่บ้านที่ว่างงาน ประมาณ 20 คน ก่อตั้งกลุ่มสตรีสหกรณ์ดินสอพอง ผลิตสินค้ามีคุณภาพ และมอบหมายให้ร้านบ้านดินสอพองเป็นผู้ดูแลด้านการตลาด และจัดจำหน่าย ปัจจุบันได้ 3 ดาว OTOP และอยู่ในระหว่างการขอ ม.ผ.ช.

สินค้าโอทอป