กลุ่มปูนปั้นขี้เลื่อยมังกร

กลุ่มปูนปั้นขี้เลื่อยมังกร

กลุ่มปูนปั้นขี้เลื่อยมังกร

ติดต่อ : นายกรณ์ ยิ่งธนากิ

โทร : 01 9441587

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

3 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2547
ยอดจำหน่ายน้อย เหลือผลิตในครัวเรือน

อาชีพหลัก

ทำไร่หน่อไม้ฝรั่ง

อาชีพเสริม

รับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป