โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน

โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน

โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน

ติดต่อ : นายบุญส่ง แสงสมัย

โทร : 081 9724473 , 056-612063

อีเมล: boonsong15@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

กล้วยน้ำว้าอบแห้ง

สินค้าโอทอป