สตรีสหกรณ์หนองม่วง

สตรีสหกรณ์หนองม่วง

สตรีสหกรณ์หนองม่วง

ติดต่อ : นางศิริพร จูเปีย

โทร : 036 431201

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2547 อำเภอหนองม่วง เป็นแหล่งหน่อไม้มาแปรรูป เพื่อเก็บไว้ได้นาน อีกทั้งรสชาติดี

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป