น้ำผึ้ง ดิ-ดรีม

น้ำผึ้ง ดิ-ดรีม

น้ำผึ้ง ดิ-ดรีม

ติดต่อ : คุณรัตติกาล วรรณจ

โทร : 054 635175, 087 185 1957

ข้อมูลทั่วไป

น้ำผึ้ง ตรา ดิ-ดรีม

ตราสินค้า : ดิ-ดรีม

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2549 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย
- ฝ่ายการตลาด
- การเงิน
- การติดตาม และตรวจสอบ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายการผลิต

สินค้าโอทอป