กลุ่มสตรีตำบลกระดังงา

กลุ่มสตรีตำบลกระดังงา

กลุ่มสตรีตำบลกระดังงา

ติดต่อ : คุณสมปอง ศิริไล

โทร : 034 761817

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 24 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2547

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ปลูกสมุนไพร

สินค้าโอทอป