กลุ่มทอผ้าป้านาง

กลุ่มทอผ้าป้านาง

กลุ่มทอผ้าป้านาง

ติดต่อ : คุณสายบัว ปีตวิมล

โทร : 056 539281

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2546

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป