ฟาร์มขวัญเจ้าเอยนกกระจอกเทศอินทรีย์

ฟาร์มขวัญเจ้าเอยนกกระจอกเทศอินทรีย์

ฟาร์มขวัญเจ้าเอยนกกระจอกเทศอินทรีย์

ติดต่อ : คุณภาดา ศิริทัศนา

โทร : 02 9917173, 08 1700 6577

โทรสาร : 02 9917173

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อเดือน ธันวาคม 2548
จดทะเบียนรับรองกลุ่มเมื่อเดือน มกราคม 2549 กระจายงานให้กลุ่มไปทำ คิดตามผลงาน หรือชิ้นงานที่ทำได้

สินค้าโอทอป