เครื่องแก้วเป่าเคลือบทอง และวัตถุเสริมมงคล

เครื่องแก้วเป่าเคลือบทอง และวัตถุเสริมมงคล

เครื่องแก้วเป่าเคลือบทอง และวัตถุเสริมมงคล

ติดต่อ : คุณปทิตตา ตนะศุภผ

โทร : 084 021 2874

โทรสาร : 02 599 7926

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องแก้วเป่าเคลือบทอง และวัตถุเสริมมงคล

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2548 บริหารงานแบบผู้ประกอบการรายเดียว เดิมทำกิจการภายในครอบครัว ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อมีครอบครัวจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ จังหวัดปทุมธานี จึงได้ทำการแยกกิจการออกมา

สินค้าโอทอป