ร้านปลายเทียน

ร้านปลายเทียน

ร้านปลายเทียน

ติดต่อ : คุณบุญเชิด กระดาษ

โทร : 02 9741643, 01 2944919

ข้อมูลทั่วไป

เพ้นท์ภาพด้วยกาแฟ

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 ม.ค. 2546 เคยทำงานที่บิ๊กซีรังสิต แล้วลาออก และได้พบกับนาวาโท สุริยะใจดี ท่านได้ถ่ายทอดเทคนิคการทำ และได้ส่งเข้าประกวด OTOP แล้วได้ 3 ดาว เมื่อมีงานเข้ามาจึงได้ชวนเพื่อนๆ ตั้งเป็นกลุ่ม

สินค้าโอทอป