หจก.สยาม เอ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล 1999

หจก.สยาม เอ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล 1999

หจก.สยาม เอ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล 1999

ติดต่อ : คุณอรนุช ทวีศักดิ

โทร : 02 5675898-99, 01 8181605

โทรสาร : 02 5670735

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ผลิตและจำหน่ายปลาซาบะอบซีอิ้วญี่ปุ่น แช่แข็ง พร้อมทาน และสเต็กแซลมอนแช่แข็ง น้ำจิ้มปลาซาบะ(สูตรลิขสิทธิ์) แซลมอน อาหารญี่ปุ่น ฯลฯ

การจัดการ

จัดขึ้นภายในอุตสาหกรรมในครัวเรือน และจ้างคนในหมู่บ้านมาช่วยกัน

สินค้าโอทอป