ร้าน Yasira Home Bekery

ร้าน Yasira Home Bekery

ร้าน Yasira Home Bekery

ติดต่อ : คุณเพ็ญศรี วิยาภร

โทร : 02 9596427, 08 6885 0191

โทรสาร : 02 9595346

อีเมล: poomchai_9@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

ขนมเบเกอรี่

ตราสินค้า : Yasira

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

สินค้าโอทอป