กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

ติดต่อ : คุณจิระวรรณ์ แสงน

โทร : 04-1545000

อีเมล: flowerleafs@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 45 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

อาชีพเสริม

หัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์

สินค้าโอทอป