กลุ่มหัตถกรรมเรือนไทยและวิถีชีวิต

กลุ่มหัตถกรรมเรือนไทยและวิถีชีวิต

กลุ่มหัตถกรรมเรือนไทยและวิถีชีวิต

ติดต่อ : คุณสมหวัง หรุ่มวิ

โทร : 01-2745834

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 8 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

รับจ้างทั่วไป

อาชีพเสริม

หัตถกรรมประดิษฐ์

สินค้าโอทอป