กลุ่มทอผ้าบ้านปึก

กลุ่มทอผ้าบ้านปึก

กลุ่มทอผ้าบ้านปึก

ติดต่อ : คุณสาย เสริมศรี

โทร : 038-764758

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

รับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป