กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบไม้มงคลสีทอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบไม้มงคลสีทอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบไม้มงคลสีทอง

ติดต่อ : คุณสมมาตร์ ดารามั่น

โทร : 073 513581 , 08 9298 3402

อีเมล: baimaisithong@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547

สินค้าโอทอป