กลุ่มหอยประดิษฐ์ และของที่ระลึก

กลุ่มหอยประดิษฐ์ และของที่ระลึก

กลุ่มหอยประดิษฐ์ และของที่ระลึก

ติดต่อ : คุณภิญโญ พูลภิญโญ

โทร : 089-4633975, 073-361097

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

13 คน

อาชีพหลัก

ทำหัตถกรรม

อาชีพเสริม

รับจ้าง, ค้าขาย

สินค้าโอทอป