กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์

กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์

กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์

ติดต่อ : นางปริศนา บุญสุวร

โทร : 08-9954-6217

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2543

อาชีพหลัก

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป