บจก.ไท.ซันไอซ์ โปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชัน

บจก.ไท.ซันไอซ์ โปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชัน

บจก.ไท.ซันไอซ์ โปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชัน

ติดต่อ : นางฮง จือ หมิง

โทร : 02 9790619

โทรสาร : 02 9790800

อีเมล: taisun0817@yahoo.com

ข้อมูลทั่วไป

ไอศกรีมนมผสมทุเรียน

ตราสินค้า : ยำมี่

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 3 มี.ค. 2546

สินค้าโอทอป