จิตวรานนท์กรุ๊ป

จิตวรานนท์กรุ๊ป

จิตวรานนท์กรุ๊ป

ติดต่อ : นางจินตนา จิตวราน

โทร : 0-2974-0033, 08 6071 7735

อีเมล: yattana267@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 18 เมษายน 2548 ปลาตะเพียน เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย โดยใช้ภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ชุมชนรู้จักการจักสานดีอยู่แล้ว เมื่อนำธนบัตรมาพับประดิษฐ์เป็นปลา ทำให้ขอบเขตความรู้สึกเปลี่ยนไป ประโยชน์มากค่าขึ้นกว่าคุณค่าราคาเดิม การพับธนบัตรปลาตะเพียนเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เป็นการพัฒนารูปแบบจากของเดิมซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเช่น ใบลาน ใบจาก ใบมะพร้าว ฯลฯ รวมทั้งรูปแบบที่สวยงามกว่าเดิม โดยนำ โบว์ ลูกปัดเงิน-ทอง แผ่นทองคำเปลวติดบนตัวปลา รวมทั้งได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องอ่อนใสแ

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าอีคอมเมิร์ซ

สินค้าโอทอป