กลุ่มประทุมประดิษฐ์ศิลป์

กลุ่มประทุมประดิษฐ์ศิลป์

กลุ่มประทุมประดิษฐ์ศิลป์

ติดต่อ : นายประทุม หงษ์ร่อ

โทร : 089 6726695, 02 9792300

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

1 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 เดิมทำอาชีพเป็ฯช่างกลอยู่ที่บางแค กทม. ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เห็นกะลามะพร้าวที่แม่ค้าทิ้ง จึงได้คิดทำผลิตภัณฑ์ทดลองออกจำหน่าย โดยใช้ความรู้ด้านช่างกลมาประยุกต์ในการออกแบบ และในปี พ.ศ.2549 ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้ 2 ดาว ระดับประเทศ

อาชีพหลัก

รับจ้างทั่วไป

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป