ธนาอรเครื่องประดับ

 ธนาอรเครื่องประดับ

ธนาอรเครื่องประดับ

ติดต่อ :

โทร :

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PT/ThanaOrn.htm

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องประดับลูกปัด

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2546 เริ่มต้นจากการปักผ้าให้กับโรงงาน มีแม่บ้านที่อยู่ว่างๆ มาของานไปทำที่บ้าน จากนั้นจึงได้เริ่มทำเครื่องประดับกันอย่างจริงจัง

สินค้าโอทอป