กลุ่มต้นไม้มงคล

กลุ่มต้นไม้มงคล

กลุ่มต้นไม้มงคล

ติดต่อ : นายชลอ ทองสุข

โทร : 083 0375189, 02 9874247

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

7 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป