กลุ่มวู๊ด แอนด์ แบมบู

กลุ่มวู๊ด แอนด์ แบมบู

กลุ่มวู๊ด แอนด์ แบมบู

ติดต่อ : นายเกษมศักดิ์ สุท

โทร : 089-2397689, 035 396 230

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

7 คน

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. 2542 เนื่องจากในท้องถิ่นมีวัตถุดิบคือไม้ไผ่มาก จึงคิดจะเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ โดยนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ ออกจำหน่าย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา จึงมีการร่วมกลุ่มกันเพื่อผลิตให้เป็นขั้นตอนโดยมีคณะกรรมการในหลายแผนก แบ่งงานกันทำ

สินค้าโอทอป