กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหุ่นละครจำลอง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหุ่นละครจำลอง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหุ่นละครจำลอง

ติดต่อ : คุณบุญเลิศ ภาคหงษ

โทร : 035 736962, 089 792 0436

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

7 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2544
เดิมนายบุญเลิศ ภาคหงษ์ ประธานกลุ่ม ได้ทำตุ๊กตาเรือจิ๋ว และได้คิดพัฒนามาเป็นตุ๊กตาละครรำไทย เกรด B ที่ขายสำหรับแก้บน และได้พัฒนาฝีมือมาเรื่อย ๆ จนเป็นตุ๊กตา เกรด A สำหรับขายเป็นของประดับตกแต่ง ของฝากของที่ระลึก และได้ไปเรียนทำหัวโขนเพิ่มเติม จึงได้หัวโขนจำหน่ายด้วย

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป