กลุ่มคุกกี้สมุนไพร

กลุ่มคุกกี้สมุนไพร

กลุ่มคุกกี้สมุนไพร

ติดต่อ : คุณบุปผา ดาปัง

โทร : 099 429 0891, 094 745 1663

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

12 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2546 ได้เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2526 ช่วงแรกผลิตเพื่อรับประทานกันในครอบครัว ต่อมาได้ผลิตเพื่อจำหน่าย

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป