กลุ่มอาชีพศิลปะเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งวัสดุธรรมชาติ

กลุ่มอาชีพศิลปะเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งวัสดุธรรมชาติ

กลุ่มอาชีพศิลปะเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งวัสดุธรรมชาติ

ติดต่อ : คุณพิศณุ ศรีเจริญประมง

โทร : 087-3368616 02 5814046, 084 7659104

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

7 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อเดือน ตุลาคม ปีพ.ศ. 2540

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าอีคอมเมิร์ซ

สินค้าโอทอป