กลุ่มแปรรูปสมุนไพรวัดพลับ

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรวัดพลับ

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรวัดพลับ

ติดต่อ : คุณชัยนันต์ ชื่นท

โทร : 081 902 3196

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

7 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2547 สมาชิกได้เข้ารับการอบรม แล้วมาทำผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรส้มป่อย และแป้งระงับกลิ่น และกาแฟขัดผิว

สินค้าโอทอป