กลุ่มเพชรชมพู

กลุ่มเพชรชมพู

กลุ่มเพชรชมพู

ติดต่อ : นางรินจง ชาภูวงค

โทร : 081 9169148, 089 9685986

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2547

สินค้าโอทอป