กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรพลอย เครื่องหอม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรพลอย เครื่องหอม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรพลอย เครื่องหอม

ติดต่อ : คุณจิดาภา บุญญิกา

โทร : 02 8327643, 086 572 0895

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

7 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ เดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2548

อาชีพหลัก

ค้าขาย

สินค้าโอทอป