กลุ่มบ้านกรอบรูป (Discovery Home)

กลุ่มบ้านกรอบรูป (Discovery Home)

กลุ่มบ้านกรอบรูป (Discovery Home)

ติดต่อ : คุณสมสวาสดิ์ ดารา

โทร : 08 1541 7327, 08 7351 3581

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

5 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2543 เริ่มจากเปิดร้านจำหน่ายงานหัตถกรรม และต่อมาเปิดร้านกรอบรูป และได้นำใบไม้มงคลสีทองมาผสมผสานกัน และได้นำเรือกอและ และกริช ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และเป็นของที่ระลึกประจำจังหวัด

สินค้าโอทอป