กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี

กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี

กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี

ติดต่อ : คุณรอกีเย๊าะ ดอกา

โทร : 086 296 9459

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2546

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำลูกหยี

สินค้าโอทอป