กลุ่มอาชีพสตรีบางพูน

กลุ่มอาชีพสตรีบางพูน

กลุ่มอาชีพสตรีบางพูน

ติดต่อ : คุณสุชาดา วัดทโรท

โทร : 089 227 0821

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

40 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2545

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป