กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ติดต่อ : คุณทองใส สีมีงาม

โทร : 087 953 1554