บริษัทอาหารจานทองจำกัด

บริษัทอาหารจานทองจำกัด

บริษัทอาหารจานทองจำกัด

ติดต่อ : คุณวัฒนา เหล่าเศร

โทร : 02 5671626, 08 1448 6785

โทรสาร : 02 5676939

อีเมล: noi91@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

ขนมโมจิ

ตราสินค้า : มิสไดฟูกุ (Ms.Daifuku)

สินค้าโอทอป