วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป บ้านดอนทอง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป บ้านดอนทอง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป บ้านดอนทอง

ติดต่อ : คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ

โทร : 087 4002667, 034 980189

อีเมล: plearnplaylin@gmail.com

สินค้าโอทอป