บริษัท บางกอกพิวเดอร์ จำกัด

บริษัท บางกอกพิวเดอร์ จำกัด

บริษัท บางกอกพิวเดอร์ จำกัด

ติดต่อ : นายอรรถพล อรุโณ

โทร : 0-2979-5115-6

โทรสาร : 0-2979-5113

อีเมล: bangkokpewter@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.bangkokpewter.com/

ข้อมูลทั่วไป

แก้วเบียร์

ตราสินค้า : แก้วเบียร์

สินค้าโอทอป