วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา

ติดต่อ :

โทร : 089 4607979, 087 3167676

โทรสาร : 055 3964111

อีเมล: banana-societh@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

กล้วยตาก

ตราสินค้า : กล้วยตาก

สินค้าโอทอป