วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมนิลปลอดสารพิษและแปรรูป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมนิลปลอดสารพิษและแปรรูป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมนิลปลอดสารพิษและแปรรูป

ติดต่อ :

โทร : 081-9723839

ข้อมูลทั่วไป

ข้าวกล้องหอมนิล

สินค้าโอทอป