กล้วยอบน้ำผึ้งทอด

กล้วยอบน้ำผึ้งทอด

กล้วยอบน้ำผึ้งทอด

ติดต่อ : คุณสุนทรี วีระชาญยุทธ

โทร : 086 3153266

อีเมล: deliciousspecialbanana@gmail.com

เว็บไซต์ : specialbanana.siam2web.com/

ข้อมูลทั่วไป

กล้วยอบน้ำผึ้งทอด"กอกล้วย"

ตราสินค้า : กอกล้วย

สินค้าโอทอป