กล้วยหอมทอดกรอบตราศรีไพร

กล้วยหอมทอดกรอบตราศรีไพร

กล้วยหอมทอดกรอบตราศรีไพร

ติดต่อ : นางศรีไพร ศรีลิ้มตี๋

โทร : 087-5656625

ข้อมูลทั่วไป

กล้วยหอมทอดกรอบ

สินค้าโอทอป