ป้าแอ๊ดไก่ย่างบางตาล

ป้าแอ๊ดไก่ย่างบางตาล

ป้าแอ๊ดไก่ย่างบางตาล

ติดต่อ : นางสาวณัฐธยาน์ เขียวเปลื้อง

โทร : 081-9449226

ข้อมูลทั่วไป

ไก่ย่าง (ป้าแอ๊ดไก่ย่างบางตาล)

สินค้าโอทอป