.ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ใต้ทางด่วนสีลม

.ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ใต้ทางด่วนสีลม

.ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ใต้ทางด่วนสีลม

ติดต่อ :

โทร :

อีเมล: silomotopcenter@gmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/otopcenter/BKK-SEL

ข้อมูลทั่วไป

รองเท้าหนังวัว, ข้าว, เสื้อผ้า ฯลฯ