วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง

ติดต่อ :

โทร : 081-9611232, 081-2088891

อีเมล: khonmuang_foods@hotmail.co.th

ข้อมูลทั่วไป

ลำไยอบแห้ง

สินค้าโอทอป