ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมอนสุขภาพ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมอนสุขภาพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากลูกไม้และวัสดุธรรมชาติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากลูกไม้และวัสดุธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ

กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านแก่งนาง

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านแก่งนาง

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ
กลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านไร่

กลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านไร่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านนาคำ

กลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านนาคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีร่วมใจบ้านนาคำ

กลุ่มสตรีร่วมใจบ้านนาคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนางาม

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนางาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านจันสมต้นไม้มงคล

บ้านจันสมต้นไม้มงคล

ต้นไม้มงคล  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กระเป๋าเดคูพาจ

กระเป๋าเดคูพาจ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ