ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองบัว

กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองบัว

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มกระถางดินเถาบ้านตระกวน

กลุ่มกระถางดินเถาบ้านตระกวน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โรงหล่อ ก. รุ่งเรืองกลการ (Siam Brass)

โรงหล่อ ก. รุ่งเรืองกลการ (Siam Brass)

ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง, รับกลึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดด้วยเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ (เครื่อง CNC) พิกัด GPS : 13.670543, 100.284874  

สินค้าโอทอป 102 รายการ
กลุ่มตระกร้าเถาว์วัลย์

กลุ่มตระกร้าเถาว์วัลย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านปลาข่อ

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านปลาข่อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านหนองแก

กลุ่มสตรีบ้านหนองแก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านหนองคู หมู่ 9

กลุ่มจักสานบ้านหนองคู หมู่ 9

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรักษ์บ้านหนองแก

กลุ่มรักษ์บ้านหนองแก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีตัดเย็บหน้าหมอนขิต

กลุ่มสตรีตัดเย็บหน้าหมอนขิต

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
แปรรูปผ้าทอ

แปรรูปผ้าทอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ