ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

ศูนย์คริสเตียนเพื่่อพัฒนาผู้พิการ

ศูนย์คริสเตียนเพื่่อพัฒนาผู้พิการ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ปิง

กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ปิง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทอผ้ากะเหรี่ยง

ทอผ้ากะเหรี่ยง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเสื้อไตแต่กปุ่ง

กลุ่มตัดเสื้อไตแต่กปุ่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านแม่อูคอหลวง

ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านแม่อูคอหลวง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื้อกะเหรี่ยง บ้านกะโน

กลุ่มทอเสื้อกะเหรี่ยง บ้านกะโน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่พัฒนา

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่พัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านทองรัตนา

ร้านทองรัตนา

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 84 รายการ
หมวกถักไหมพรม

หมวกถักไหมพรม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ