ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้าน บ้านในเมือง หมู่ที่ 12

กลุ่มแม่บ้าน บ้านในเมือง หมู่ที่ 12

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไม้หมอบีบ

ไม้หมอบีบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสานฝัน

กลุ่มสานฝัน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มชมรม TO BENUMBER ONE ซีพี ออลล์ สำโรง

กลุ่มชมรม TO BENUMBER ONE ซีพี ออลล์ สำโรง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หมอนสุขภาพ A-Zis

หมอนสุขภาพ A-Zis

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.เจอาร์เลเธอร์แอนด์วูลส์

หจก.เจอาร์เลเธอร์แอนด์วูลส์

ผ้าคลุมเบาะรถยนต์, หมอนรองคอ  

สินค้าโอทอป 14 รายการ
เสื้อเย็บมือบ้านกุดแข้

เสื้อเย็บมือบ้านกุดแข้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมอนสุขภาพ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมอนสุขภาพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากลูกไม้และวัสดุธรรมชาติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากลูกไม้และวัสดุธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ

กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านแก่งนาง

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านแก่งนาง

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ