ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กะปิหยงสตาร์

กะปิหยงสตาร์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านบ้านพะยูน

ร้านบ้านพะยูน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

ลูกหยีแปรรูป  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนนาโยงทอง

วิสาหกิจชุมชนนาโยงทอง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
บริษัท สวนป่าสมุนไพร จำกัด

บริษัท สวนป่าสมุนไพร จำกัด

น้ำผึ้งสวนป่า  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป  

สินค้าโอทอป 11 รายการ
อำนวยฝรั่งแป้นทอง

อำนวยฝรั่งแป้นทอง

ฝรั่งแป้นทอง  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านช่น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านช่น

สละลอยแก้ว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สละลอยแก้วเพื่อการเกษตร

สละลอยแก้วเพื่อการเกษตร

สละลอยแก้วเพื่อการเกษตร  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าจากเชือกร่ม (นางมณีวรรณ  สุริยุทธ)

กระเป๋าจากเชือกร่ม (นางมณีวรรณ สุริยุทธ)

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก (นางนงรัก โยธิคาร์)

ผลิตภัณฑ์จากต้นกก (นางนงรัก โยธิคาร์)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ